Nahajate se:   Domov - Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje EMITT trgovina in storitve d.o.o. varuje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke obdelujemo na zakonit in pregleden način, skladno z nameni za katere so pridobljeni. Podatke varujemo na način, da so ustrezno zavarovani pred nedovoljeno in nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Dostopi do podatkov so omogočeni in odobreni le pooblaščenim osebam, ki delujejo v podjetju EMITT trgovina in storitve d.o.o. Zbrani podatki se ne uporabljajo za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov. Podatki se ne prenašajo v tretje države. Podatki se posredujejo tretjim osebam le, če tako določa zakonodaja ali pogodba o pogodbeni obdelavi.